RSS zoznamy

Back

Oslavy Rómského Nového roku VASILITSA

Oslavy Rómského Nového roku VASILITSA

17.1.2020 | Aktivity veľvyslancov

Pri príležitosti osláv Rómského Nového roku VASILITSA prijal 14. januára 2020 veľvyslanec Slovenskej republiky v Sofii Manuel Korček na pôde slovenského veľvyslanectva skupinu vinšujúcich žiakov zo Základnej školy Gea Mileva v sprievode pedagógov a pani Eleny Hristovej, reprezentantky centra pre medzi-etnický dialóg AMALIPE. Žiaci v rámci svojho kultúrneho vystúpenia prezentovali novoročné kultúrne zvyky a tradície.

 

Oslava Rómskeho Nového roku v poslednom období upadá a zabúdajú na ňu aj samotní Rómovia. Z uvedeného dôvodu centrum pre medzi-etnický dialóg a toleranciu AMALIPE oživuje v rámci kampane opäť medzi nami postavme mosty tradíciu organizovaním návštev miešaných skupín - bulharských, rómsky a tureckých žiakov základných škôl na kľúčových inštitúciách v rámci Bulharska. Snaha organizácie významným spôsobom podporuje zachovanie rómskych kultúrnych tradícii a integráciu Rómov do spoločnosti od útleho detstva. Iniciatíva predstavuje výnimočnú sieť podpory zo strany veľvyslanectiev akreditovaných v Bulharsku.

 

Okrem slovenského veľvyslanectva v Sofii skupiny žiakov navštívili veľvyslanectvá - Spojených štátov, Írska, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Belgicka, Holandska, Nemecka, Španielska, Fínska, Poľska, Švajčiarska, Južnej Afriky a ďalšíe diplomatické misie. Záverečnou návštevou detí bolo prijatie u prezidenta Bulharskej republiky Rumena Radeva a bulharskej viceprezidentky Iliany Jotovej.

 

Pozn.: Centrum pre medzi-etnický dialóg a toleranciu Amalipe je vedúcou rómskou organizáciou v Bulharsku, ktorá sa usiluje o rovnoprávnu integráciu Rómov do bulharskej spoločnosti. Organizácia zohráva ústrednú úlohu pri organizovaní rómskeho občianskeho hnutia a realizuje advokátsku činnosť pri integrácii Rómov do štátnych inštitúcií. Je členom verejnej rady Ministerstva školstva a vedy, Národnej siete pre deti, Národnej organizácie pacientov, Európskej ženskej lobby a ďalších. Predseda organizácie Deyan Kolev bol zvolený za zástupcu rómskych MVO v Monitorovacom výbore operačného programu Rozvoj ľudských zdrojov. Centrum Amalipe je tiež jedinou schválenou rómskou mimovládnou organizáciou so štatútom pozorovateľa v Monitorovacom výbore Národného strategického referenčného rámca. Organizácia je jedinou mimovládnou organizáciou v Bulharsku, ktorá sa zúčastňuje na práci Európskej rómskej platformy.