RSS zoznamy

Back

Pracovné stretnutie členov Spoločnej komisie MZVaEZ SR a Hlavného mesta Bratislava

Pracovné stretnutie členov Spoločnej komisie MZVaEZ SR a Hlavného mesta Bratislava

20.9.2018 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Odbor kultúrnej diplomacie

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 10. septembra  2018 konalo pracovné stretnutie členov Spoločnej komisie rezortu diplomacie a Hlavného mesta Bratislava s cieľom prerokovať spoluprácu zmluvných strán pri realizácii podujatí zameraných na prezentáciu Bratislavy a Slovenskej republiky na pôde slovenských inštitútov v zahraničí.

 

Komisia, na čele s predsedami, za MZVaEZ SR riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie Jana Tomková, a za Hlavné mesto Bratislava riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného centra Vladimír Grežo, sa pravidelne stretáva v súlade s Dohodou medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o spolupráci pri spoločnej prezentácii Hlavného mesta Slovenskej republiky v zahraničí (podpísaná 3. marca 2016).

 

Spolupráca, ktorá trvá už tretí rok, úspešne napreduje, zúčastnené strany sa opäť dohodli na podpore niekoľkých kvalitných projektov, ktorými spropagujú slovenskú kultúru a umenie v zahraničí, vrátane hlavného mesta SR, Bratislavy.