RSS zoznamy

Back

Pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie

Pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie

24.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Odbor kultúrnej diplomacie

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR sa 24. mája 2019 konalo pracovné stretnutie k príprave 2. zasadnutia Spoločnej slovensko-kórejskej komisie, ktoré by sa malo uskutočniť koncom októbra, resp. začiatkom novembra 2019 v Soule (1. stretnutie bolo v roku 2014 a konalo sa v Bratislave). Na stretnutí sa zúčastnili veľvyslanec Kórejskej republiky Byunghwa CHUNG, 2. tajomník - konzul Jong Suk YOON, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie MZVEZ SR Jana Tomková, riaditeľka Odboru medzinárodnej spolupráce Gabriela Madrová z Ministerstva kultúry SR a riaditeľka Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Martina Stiffelová z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Na stretnutí sa diskutovalo aj o príprave návrhu Vykonávacieho programu pre spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, športu a cestovného ruchu medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Kórejskej republiky na ďalšie obdobie, ktorého gestorom je MZVaEZ SR a vykonávateľmi sú MK SR, MŠVVaŠ SR a MDVaRR SR.