RSS zoznamy

Back

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Shanghai Art Collection Museum

Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Shanghai Art Collection Museum

22.3.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Čína
 
Zástupcovia Generálneho konzulátu v Šanghaji rokovali 7. marca 2019 s riaditeľom Shanghai Art Collection Museum (SACM) Hu Muqing, Anitou Jin, generálnou riaditeľkou medzinárodnej spolupráce. Za slovenskú stranu sa na rokovaniach zúčastnili Ivana Vala Magátová, generálna konzulka a Petra Hullová, konzulka.
 
 
 
Hlavnou témou rokovania bola možná spolupráca medzi GK SR v Šanghaji a SACM. Riaditeľ Shanghai Art Collection Museum Hu predstavil prítomným viaceré projekty, na ktorých už participujú niektoré krajiny, najmä však Česká republika, Ukrajina  a Poľsko. Ide o nasledovné programy:
- hmotné kultúrne dedičstvo krajín,
- rozvoj výtvarného umenia a jeho popularizácia pre deti
- výstava výtvarných diel rôznych vekových skupín detí,
- semináre na tému umenia a cestovného ruchu. 
 
 
Múzeum disponuje veľmi peknými, netradičnými pomerne členitými priestormi. Nachádza sa v tichom parku plnom zelene, oddychových zón, ale aj podmienok pre hry detí.