RSS zoznamy

Back

Projekcia filmu „322” v Kine Elektronik vo Varšave v rámci projektu Česko – slovenské filmové stredy

Projekcia filmu „322” v Kine Elektronik vo Varšave v rámci projektu Česko – slovenské filmové stredy

17.5.2019 | Kultúrna prezentácia | Poľsko

V Kine Elektronik vo Varšave sa 15. mája 2019 uskutočnila projekcia filmu režiséra Dušana Hanáka „322“ v rámci nového celoročného filmového projektu „Česko – slovenské filmové stredy”, organizovaného v spolupráci s Českým centrom vo Varšave. Projekt začal v marci tohto roku a úvodným filmom bol Obchod na korze.

 

Projekciu otvoril a film odborne uviedol a umiestnil do širšieho kinematografického kontextu prof. Robert Kulmiński z Inštitútu západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity.