RSS zoznamy

Back

Román Michala Hvoreckého Trol v bulharskom jazyku

Román Michala Hvoreckého Trol v bulharskom jazyku

17.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Bulharsko

 

Veľvyslanectvo SR v Sofii pripravilo 15. apríla 2019 prezentáciu prekladu románu Michala Hvoreckého Trol  do bulharského jazyka v preklade Asena Milčeva, renomovaného bulharského spisovateľa a prekladateľa. Knihu vydalo s finančnou podporou komisie Literárneho informačného centra (SLOLIA) bulharské vydavateľstvo Nesmrteľné myšlienky (Besmrtny mysli).

 

Prezentáciu knižnej publikácie otvoril veľvyslanec Manuel Korček, ktorý vyzdvihol prínos Asena Milčeva v oblasti šírenia slovenskej literatúry v Bulharsku. Pán veľvyslanec zároveň ocenil, že podujatie svojou osobnou prítomnosťou podporil autor románu Michal Hvorecký. Preklad románu auditóriu priblížil uznávaný bulharský literárny kritik Georgi Cankov, ktorý spolu s prekladateľom a autorom predstavili publiku vybrané úryvky z diela.

 

Pán Asen Milčev vysoko ocenil podporu slovenských autorov, ktorú dostávajú zo strany inštitúcií (Ministerstvo kultúry SR, Literárne informačné centrum), vrátane finančnej, aj vo forme grantov a ocenení, ako aj pri prezentácii ich diel na Slovensku a v zahraničí, tak aj vo vzťahu k prekladom diel do cudzích jazykov. Podpora umožňuje efektívny rozvoj a šírenie slovenskej literatúry v zahraničí.

 

Pán Asen Milčev je autorom 8 kníh a množstva publikácií pre noviny, časopisy, rádio vysielanie, ako aj televíznych scenárov. Od roku 2005 preložil do bulharského jazyka 9 diel súčasných slovenských autorov: Albert Marenčin, výber básní (2005); Michal Hvorecký, Eskorta (2012); Michal Hvorecký, Dunaj v Amerike (2013); Pavol Rankov, Matky (2014); Jana Beňová, Café Hyena (2015); Monika Kompaníková, Piata loď (2016); Peter Krištúfek, Dom hluchého (2017), Ivana Dobrakovova Bellevue (2018). Autorsky pripravil špecializované vydanie antológie Súčasná slovenská próza, v ktorej predstavil dielo vyše 20 súčasných slovenských autorov.

 

Prezentačného podujatia sa zúčastnili hostia z bulharskej prekladateľskej komunity, Asociácie bulharských novinárov, vydavatelia, členovia akademickej obce, študenti slovenského jazyka, krajania a priatelia Slovenska.

 

Súčasťou podujatia bola čaša vína.