RSS zoznamy

Back

Slávnostné otvorenie materskej školy čínsko-slovenského priateľstva na Farme čínsko-česko-slovenského priateľstva pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou

Slávnostné otvorenie materskej školy čínsko-slovenského priateľstva na Farme čínsko-česko-slovenského priateľstva pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou

14.10.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Vo štvrtok, 10. októbra 2019, sa na Farme čínsko-česko-slovenského priateľstva v Zhongjie (provincia Hebei) uskutočnilo otvorenie materskej školy čínsko-slovenského priateľstva organizované Farmou čínsko-česko-slovenského priateľstva a Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v Pekingu pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou (6. október 1949).

 

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Čínskej ľudovej republike, Dušan Bella, vo svojom príhovore vyzdvihol potrebu vzdelávania a zdôraznil, že formovanie budúcich lídrov sa začína už od najútlejšieho veku. Na otvorení sa zúčastnili najvyšší predstavitelia Farmy čínsko-česko-slovenského priateľstva a predmetné podujatie bolo obohatené o tanečné a spevácke kreácie detí. Na záver slávnostného otvorenia veľvyslanec D. Bella odovzdal vedeniu materskej škôlky dar - slovenské hračky, ktoré dotvoria atmosféru čínsko-slovenského priateľstva v priestoroch škôlky.

 

Otvorenie materskej školy čínsko-slovenského priateľstva v Zhongjie prispelo k posilneniu čínsko-slovenského priateľstva v regióne Cangzhou.