RSS zoznamy

Back

Remebering August ´68: Before and After

Spomienka na August ´68: Predtým a potom

22.8.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí

Generálny konzulát SR v New Yorku organizoval  13. augusta 2019  spolu s Česko-slovenskou spoločnosťou pre vedy a  umenia a Generálnym konzulátom ČR v New Yorku spomienkové premietanie filmov k výročiu invázie vojsk štátov Varšavskej zmluvy do Československa.

 

Premietali sa dva rôzne filmy, dokumentárny film režiséra Davida Tuckera z roku 1968 „Československo: Portrét tragédie“ a filmový dokument režisérky Barbory Berezňákovej „Spýtaj sa vašich: 68“.

 

Slovenský dokument vznikol v roku 2018 a je súčasťou Projektu 68, ktorý bol vytvorený ako unikátna pamiatka k udalostiam 21. augusta 1968.  Zážitok z filmu umocnila aj osobná účasť niektorých svedkov udalostí, ktorí boli v dokumente uvedení.


Reed Messe – Bauen & Energie

Reed Messe – Bauen & Energie 12.2.2020 | Výstavy a...