RSS zoznamy

Back

State Secretary of the Slovak Foreign and European Affairs Ministry Klus Receives US Ambassador to Slovakia Bridget A. Brink

Štátny tajomník rezortu diplomacie M. Klus prijal veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink

3.4.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Spojené štáty

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus prijal 3. apríla 2020 veľvyslankyňu USA na Slovensku Bridget A. Brink.
 

Diskusia bola venovaná najmä aktuálnej politickej situácii na Slovensku a výzvam spojených s globálnou pandémiou koronavírusu. Z pohľadu spoločných aktivít obaja partneri identifikovali oblasť kybernetickej bezpečnosti a strategickej komunikácie ako dlhodobú prioritu. Pozitívne zhodnotili vzájomné bilaterálne vzťahy, ich nadštandardný charakter a dynamiku. M. Klus potvrdil pro-atlantické a pro-európske zahraničnopolitické ukotvenie Slovenskej republiky a úprimný zámer dodržiavať záväzky vyplývajúce z nášho členstva v NATO.