RSS zoznamy

Back

Встреча с российскими организациями

Stretnutie predstaviteľov inštitúcií podieľajúcich sa na rozvoji slovensko-ruskej kultúrnej spolupráce

21.6.2019

Riaditeľka Slovenského inštitútu v Moskve (SI Moskva) Soňa Hanzlovičová 20. júna 2019 prijala predstaviteľov inštitúcií,  ktoré sa podieľajú sa na rozvoji slovensko-ruskej kultúrnej spolupráce. Počas stretnutia sa diskutovalo o rôznych možnostiach budúcej spolupráce medzi SI v Moskve a predstaviteľmi pozvaných inštitúcií. 

 

Otvorili sa možnosti účasti slovenských vydavateľstiev rozprávkových kníh na každoročných knižných festivaloch v Moskve v septembri 2019. Témou bolo aj obsadenie voľného miesta - pedagóga slovenského jazyka s aprobáciou iných predmetov na škole na ulici Bratislavskaja. Škola v minulosti vyučovala slovenský jazyk, slovenčinu by sa rado v súčasnosti učilo približne 15 žiakov. Na stretnutí sa tiež dohodlo vystúpenie žiakov tejto školy s interpretáciou pesničiek známej slovenskej speváčky Kristíny na pôde SI Moskva v októbri tohto roku. 

 

Tatiana Petrovna Čerkasova (Spoločnosť priateľstva so Slovenskom, rusko-slovenský klub milovníkov literatúry a umenia) vyzdvihla priateľskú spoluprácu medzi ruskou a slovenskou stranou v minulých rokoch a vyjadrila záujem v tejto činnosti pokračovať. 

 

Na záver riaditeľka SI Moskva poďakovala za ponúknutú spoluprácu pre rozvoj slovensko-ruskej spolupráce a za ústretový prístup. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v septembri 2019.