RSS zoznamy

Back

Veľvyslanec F. Dlhopolček navštívil SlovakAid mikrogranty v provincii Machakos

Veľvyslanec F. Dlhopolček navštívil SlovakAid mikrogranty v provincii Machakos

15.2.2019 | Aktivity veľvyslancov | Keňa

 

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Keni František Dlhopolček 14. februára 2019 uskutočnil monitoring SlovakAid mikrograntov realizovaných kenskou mimovládnou organizáciou Angels Center of Hope Foundation vo Wamunyu (provincia Machakos). 

 

Počas prehliadky dvoch včelníc (z piatich) mikrograntu na posilnenie ekonomickej sebestačnosti mladých nezamestnaných ľudí sa stretol s účastníkmi včelárskeho školenia. Nadobudnuté poznatky umožnia 75 absolventom tohto kurzu zabezpečiť si prácu výrobou a predajom včelích produktov (med, včelí vosk, propolis, peľ, materská kašička). Finančnú podporu v hodnote využili na kúpu 50 včelích úľov a základného príslušenstva. Zámer má multiplikačný potenciál rozšíriť sa do ostatných okresov provincie Machakos. V oblasti chovu včiel tento región patrí k najperspektívnejším.

 

F. Dlhopolček počas pracovnej cesty si prehliadol aj jednu z piatich záchytných priehrad na dažďovú vodu, ktorú miestna komunita využíva na napájanie dobytka. Tento projekt sa zameral na svojpomocné vybudovanie hrádzok v roklinách. Zachytenú vodu požívajú (80 rodín) okrem napájania dobytka aj na zavlažovanie fariem. 

 

Na stretnutí s účastníkmi včelárskeho tréningu a zástupcami miestnych farmárov F. Dlhopolček zdôraznil, že poľnohospodárstvo, spolu so vzdelávaním a zdravotníctvom patria k prioritným sektorom slovenskej rozvojovej spolupráce v Keni. Prítomných ubezpečil, že Slovensko aj naďalej bude podporovať poľnohospodárske projekty, ktoré miestnym komunitám, a najmä mladým nezamestnaným, prinesú nové pracovné príležitosti a zvýšia ich odbornú kvalifikáciu v oblasti farmárčenia. Pripomenul význam osvojenia si týchto zručností, ktoré im umožnia zabezpečiť pravidelný prísun finančných prostriedkov a zlepšiť si rodinné príjmy. 

 

Oba projekty s celkovou hodnotou takmer 18-tisíc eur v širšom meradle prispejú k zlepšeniu ekonomických podmienok 600 príslušníkov miestnej komunity.


Reed Messe – Bauen & Energie

Reed Messe – Bauen & Energie 12.2.2020 | Výstavy a...