RSS zoznamy

Back

Videokonferencia ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ k téme ochorenia COVID-19

Videokonferencia ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ k téme ochorenia COVID-19

27.3.2020

Chorvátske predsedníctvo v Rade Európskej únie (EÚ) zorganizovalo dnes (27. marca 2020) videokonferenciu ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti EÚ. Slovenskú republiku (SR) zastupovala podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Videokonferencie sa zúčastnila aj komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira. Hlavným cieľom rokovania bolo prediskutovať možnosti využitia finančných prostriedkov z eurofondov na zastavenie šírenia nového koronavírusu a minimalizáciu socioekonomických dopadov ochorenia COVID-19. Členské štáty ocenili, že Európsky parlament veľmi rýchlo schválil legislatívu súvisiacu s Investičnou iniciatívou reagujúcou na nový koronavírus (CRII). Ministri sa zhodli, že hoci politika súdržnosti EÚ nie je primárne krízovým nástrojom, dokáže významným spôsobom pomôcť pri riešení kríz, akou je prebiehajúca pandémia tým, že členské štáty presmerujú doposiaľ nevyužité zdroje z eurofondov na minimalizáciu dopadov ochorenia COVID-19. Ministri diskutovali o konkrétnych modalitách a spôsoboch použitia prostriedkov z eurofondov alokovaných na boj s ochorením COVID-19. Diskusia ukázala, že prístup členských štátov je veľmi podobný, pričom predpokladá financovanie jednej alebo viacerých z nasledujúcich troch oblastí: 1. dočasná likvidita, najmä prevádzkový kapitál pre podnikateľské subjekty, 2. vybavenie a kapacity nemocníc, 3. udržanie pracovných miest.