RSS zoznamy

Back

Výstava 90 rokov bratislavskej Školy umeleckých remesiel a 100 rokov Bauhausu

Výstava 90 rokov bratislavskej Školy umeleckých remesiel a 100 rokov Bauhausu

9.10.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

Za veľkého záujmu rakúskeho publika najmä z oblasti dizajnu sa na pôde Slovenského inštitútu vo Viedni 9. októbra 2019 uskutočnila vernisáž výstavy Škola umeleckých remesiel v Bratislave – Laboratórium moderny medzi Berlínom a Viedňou. Približuje rakúskemu publiku jednu z najdôležitejších škôl architektúry, dizajnu a umenia 20. storočia v Európe. Jej vzorom bol Bauhaus z nemeckého mesta Dessau. Cieľom Školy umeleckých remesiel (tzv. „ŠUR-ky“) bolo pripraviť moderných dizajnérov na remeslo, priemysel a reklamu, a aj týmto spôsobom podporiť rozvoj krajiny. Napriek vtedajšiemu úspechu zapadla výnimočná škola do zabudnutia a až v posledných rokoch bola znovuobjavená - ako dôležitá etapa moderných slovenských dejín. Slovenský inštitút vo Viedni pripravil túto objektovo i tematicky rozsiahlu výstavu v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. Otvoril ju veľvyslanec SR v Rakúsku Peter Mišík a riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková. Myšlienky Bauhausu a ŠUR priblížila kurátorka výstavy Klára Prešnajderová zo Slovenského múzea dizajnu. Súčasťou vernisáže boli aj ukážky vtedajšej hudby (swingu, tanga, foxtrotu) zo starých vinylových platní v podaní riaditeľa Slovenského múzea dizajnu Maroša Schmidta. Výstava potrvá do 1. novembra 2019 a jej súčasťou bude aj komentovaná prehliadka výstavy 23. októbra 2019. Podujatie je súčasťou dlhodobej kooperácie medzi Viedňou a Bratislavou v oblasti dizajnu. V rámci nej sa uskutočnili výstavy tak v Galérii Satelit v Bratislave, ako aj vo viedenskom Múzeu úžitkového umenia (výstava Vienna Bienale for Change 2019). Partnermi projektu sú Slovenské centrum dizajnu Bratislava; Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Múzeum úžitkového umenia Viedeň a  Univerzita pre úžitkové umenie Viedeň.