RSS zoznamy

Back

Výstava obrazov v sprievode koncertného vystúpenia

Výstava obrazov v sprievode koncertného vystúpenia

18.10.2019

V Slovenskom inštitúte v Moskve sa konala 18. októbra 2019 výstava obrazov slovenského umelca Romana Lazara pod názvom Nech je vždy svetlo v sprievode koncertného vystúpenia slovenského pianistu Richarda Rikkoňa.

 

Riaditeľka Slovenského inštitútu v Moskve Soňa Hanzlovičová predstavila autora výstavy Romana Lazara a hudobníka Richarda Rikkoňa za prítomnosti veľvyslanca Slovenskej republiky v Moskve Petra Priputena.

 

Veľvyslanec Peter Priputen privítal a poďakoval prítomným hosťom za ich záujem o slovenskú kultúru a umelcom za ich propagáciu slovenskej tvorby v zahraničí. 

 

Roman Lazar poďakoval za možnosť prezentovať svoje umenie na pôde Slovenského inštitútu v Moskve. 

 

Výstava pozostáva z 21 obrazov, ktoré zobrazujú príbehy zo života maliara.