RSS zoznamy

Back

Výstavný projekt „Loď Robinsona” s účasťou slovenských umelcov v meste Vroclav

Výstavný projekt „Loď Robinsona” s účasťou slovenských umelcov v meste Vroclav

17.5.2019 | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

V termíne 10. mája – 28. júla 2019 Mestská galéria v meste Vroclav prezentuje v Múzeu architektúry výstavu s názvom Robinsonova loď. Uvedeného projektu sa zúčastňuje 55 súčasných umelcov z Poľska, Slovenska, Česka a Maďarska, ktorí spolu prezentujú 190 umeleckých diel. Slovensko zastupujú Jana Farmanová, Mária Machatová, Silvia Krivošíková, Veronika Šramatyová, Rastislav Podoba, Ján Triaška, Adam Šakový a Miroir Noir (Miloš Kopták a Rai Escalé). Spolukurátorkou výstavy za slovenskú stranu je Ivana Moncoľová. Predmetná výstava je jednou z najväčších prezentácií súčasného figuratívneho umenia strednej a východnej Európy.

 

Hlavnou ideou výstavy je nadviazanie na tradičné európske hodnoty prostredníctvom vizuálnej tvorby.