RSS zoznamy

Back

Vystúpenie sláčikového kvarteta z konzervatória Čajkovského v Moskve

Vystúpenie sláčikového kvarteta z konzervatória Čajkovského v Moskve

12.12.2019

Vystúpenie sláčikového kvarteta v sprievode operných spevákov z konzervatória Čajkovského v Moskve sa konalo 11. decembra 2019 v kinosále Slovenského inštitútu v Moskve, ktorý otvorila riaditeľka Slovenského inštitútu v Moskve Soňa Hanzlovičová.

 

Hlavný organizátor vystúpenia Pavel Soldatikov je absolventom konzervatória Čajkovského. Pavel Soldatikov ponúka študentom i absolventom moskovského konzervatória možnosť predstaviť svoje talenty širokej verejnosti.

 

Koncert sa niesol v duchu klasickej hudby s prvkami moderného prevedenia skladieb od známych umelcov. Hudba a spev mladých umelcov zožali medzi divákmi inštitútu úspech.