RSS zoznamy

Back

Žiadané výrobky na japonskom trhu.

Žiadané výrobky na japonskom trhu.

14.2.2020 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Japonsko

Najnovšie číslo časopisu EURObiz Japan určeného pre subjekty z EÚ pôsobiace na japonskom trhu v niekoľkých článkoch informuje dopyte, ktorý existuje na európske výrobky. Dopyt existuje predovšetkým pre autá, výrobky z dreva (napr. umelecký nábytok), optické, fotografické zariadenia, medicínske prístroje, lieky, elektrotechnické a elektronické zariadenia.    Osobitný dopyt existuje po výrobkoch luxusného charakteru, ktorých spotreba potvrdzuje sociálny status (európske vína, syry, čokoláda). Japonsko má záujem aj o produkty špičkových technológií a špičkové know-how: tzv. zelené technológie (energetika,  doprava), nové technológie v stavebníctve a tzv. smart agriculture, elektrické a hybridné vozidlá, technológie uľahčujúce starostlivosť o seniorov, IT-technológie. V skrytejšej podobe sa hovorí o potrebe nákupu časti vojenskej techniky zo zahraničia (ale na najvyššej a najmodernejšej úrovni).

Japonské Ministerstvo financií informuje o znížení spotrebnej dane z 10% na 8% pre potraviny a nealkoholické nápoje. Uvedená redukcia sa týka aj dovozcov a zahraničné subjekty pôsobiace na japonskom trhu vrátane prevádzkovateľov reštauračných služieb. Viac informácií: https://www.mof.go.jp/english/tax_policy/tax_system/consumption/index.html