RSS zoznamy

Back

Život, dielo a význam M. R. Štefánika pri zakladaní prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov

Život, dielo a význam M. R. Štefánika pri zakladaní prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov

17.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Chorvátsko

Život, dielo a význam M. R. Štefánika pri zakladaní prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov boli 17. apríla 2019 predmetom besedy veľvyslanca Slovenskej republiky v Chorvátskej republike Petra Suska so študentmi katedry slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. Veľvyslanec priblížil kľúčové míľniky v živote M.R. Štefánika, osobitne jeho aktivity súvisiace so založením Československej národnej rady v Paríži a jeho aktívnym diplomatickým úsilím o vytvorenie česko-slovenského vojska bojujúceho na strane mocností v Prvej svetovej vojne. Beseda sa uskutočnila ako súčasť spomienkových podujatí organizovaných pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Veľvyslanec P. Susko na záver pozval študentov na projekciu filmu o tragickej smrti M. R. Štefánika pri leteckom nešťastí v Ivanke pri Dunaji spojenú s prezentáciou knihy Michala Kšiňana „Muž, ktorý hovoril s hviezdami“, ktoré ZÚ SR v Záhrebe zorganizuje 30. apríla 2019.