RSS zoznamy

Back

30. zasadnutie medzirezortného Koordinačného výboru (KV) pre pôsobenie SR v OECD k projektovej výzve 2019

30. zasadnutie medzirezortného Koordinačného výboru (KV) pre pôsobenie SR v OECD k projektovej výzve 2019

9.4.2019 | Ekonomické správy

Dňa 8. apríla  2019 sa na pôde MZVEZ SR konalo 30. zasadnutie KV pre pôsobenie SR v OECD. Hlavným bodom programu bola Projektová výzva 2019, do ktorej sa tento rok prihlásilo 6 rezortov s celkovo 7 projektami. Zameranie tohtoročnej výzvy na problematiku digitalizácie a jej implikácie v praxi dáva možnosť ústredným orgánom štátnej správy s využitím expertízy OECD realizovať širokú škálu projektov týkajúcich sa tém ako sú zmeny na trhu práce s príchodom priemyslu 4.0, transformácia školského systému a rozvoja nových zručností, až po technologický pokrok a jeho vplyv na oblasť štátnej správy, blockchain a jeho praktické využitie, odstraňovanie bariér vo verejnej správe alebo boj proti korupcii. KV schválil projekty vo výške 100 000 Eur predstavujúcej dobrovoľný príspevok SR do OECD na rok 2019. 

projektovej výzve 2019 a projektovej výzve 2019 a projektovej výzve 2019 b projektovej výzve 2019 b