RSS zoznamy

Back

Angolská vláda bude udeľovať nové ropné koncesie

Angolská vláda bude udeľovať nové ropné koncesie

10.10.2019 | Ekonomické správy | Angola

Tlačová kancelária Veľvyslanectva Angolskej republiky v Ríme informovala prostredníctvom Zastupiteľského úradu SR v Ríme, že Národná agentúra Angoly pre Ropu, Plyn a Biopalivá (ANGP) vyhlásila 2. októbra 2019 medzinárodnú súťaž o koncesie na ťažbu ropy z morských ložísk v južných prímorských provinciách krajiny, v oblasti Namibe a Benguela. 
Podľa Programu Obstarávania na roky 2019  - 2025, ktorý bol schválený angolskou vládou, bude súčasťou súťaže v daných oblastiach prvých 10 blokov, z minimálneho počtu 55, s rozlohou  približne 55.387 km2. 
Návrhy možno predkladať do 12. novembra 2019 a 28. decembra 2019 budú posudzované. Nasledovať bude pridelenie koncesií, ktoré je predpokladané na 17.január 2020 a vyjednávanie zmlúv, ktoré bude prebiehať do 27.marca 2020. 
Viac informácií je možné získať na stránke Ministerstva pre nerastné suroviny a ropu Angolskej republiky https://direitomineiro.concursopublico.ao/ prípadne prostredníctvom komunikácie na mailovej adrese concursopublico2019@mirempet.gov.ao.