RSS zoznamy

Back

Deň Slovenska vo Vroclave

Deň Slovenska vo Vroclave

30.5.2019 | Ekonomické správy | Poľsko

Dňa 24.mája 2019 sa v meste Vroclav konalo pod záštitou veľvyslanca SR v Poľsku D. Krištofíka stretnutie s poľskými podnikateľmi pod názvom „Deň Slovenska“. V kongresovom centre obchodnej komory ZIG (Zachodnia Izba Gospodarcza) stretnutie slávnostne otvoril Honorárny konzul SR vo Vroclave M. Kaczmarski a predseda ZIG M. Pasztetnik. Ekonomická diplomatka Veľvyslanectva SR v Poľsku Z. Ščepánová v krátkom príhovore pripomenula, že ubehlo už viac ako 25 rokov, kedy Slovensko nadviazalo diplomatické vzťahy s Poľskom a to, že s našim najväčším susedom máme výborné vzťahy v hospodárskej spolupráci. Poľsko je náš tretí najväčší obchodný partner s obratom okolo 10 mld. eur a Poliaci tvoria druhú najväčšiu skupinu zahraničných turistov prichádzajúcich na Slovensko. Stretnutie s podnikateľmi v hlavnom meste Dolnosliezskeho vojvodstva malo za cieľ nadviazanie nových kontaktov a tým prispieť k ďalšiemu rastu vzájomných obchodných vzťahov. Podnikateľov oslovili prezentácie a následné konzultácie zástupcov agentúry SARIO, advokátskej a poradenskej kancelárie COTTYN a Zahraničného zastúpenia cestovného ruchu vo Varšave.