RSS zoznamy

Back

Podnikateľská misia do Peru a Argentíny

Podnikateľská misia do Peru a Argentíny

13.2.2018 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Argentína | Peru

Bratislavská regionálna komora SOPK  pozýva na podnikateľskú misiu do Peru a Argentíny, ktorá je  na pozvanie partnerských obchodných komôr plánovaná v termíne od 10. do 20. apríla 2018.

Počas misie bude zúčastneným spoločnostiam poskytnutá príležitosť na prezentáciu v rámci plenárnych zasadnutí s Limskou komorou pre zahraničný obchod a Argentínskou obchodnou a priemyselnou komorou. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe. Uzávierka prihlášok je do 25. februára 2018.