RSS zoznamy

Back

Tadžikistan ponúka spoluprácu slovenským spoločnostiam

Tadžikistan ponúka spoluprácu slovenským spoločnostiam

16.5.2018 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Tadžikistan
Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje podnikateľskú verejnosť, že na rokovaniach veľvyslanca SR v Tadžikistane J. Bóryho s vedením ekonomických rezortov vlády Tadžikistanu boli posúdené otázky rozvoja vzájomnej obchodno-ekonomickej spolupráce.
 
Tadžická strana ponúka slovenským spoločnostiam spoluprácu v oblasti investovania do spoločnej výroby, dodávok technologických zariadení a tovarov do TJ a prejavila záujem o spoluprácu a podporu slovenských spoločností v nasledovných oblastiach:
 
1. Poľnohospodárstvo
- oblasť úsporného (presného) zavlažovania v poľnohospodárstve, ovocinárstve a lesnom hospodárstve;
- dodávky ekologických hnojív a postrekov na ochranu rastlín;
- záujem o technologické linky na spracovanie ovocia a zeleniny, výroby mrazených a tepelne upravených výrobkov, výstavbu skladovacích priestorov, technológie na spracovanie mäsa;
- prezentácia a odskúšanie produktu Aquaholder (PeWaS spol. s.r.o.), čerpadlá (Europumps spol.s.r.o.); 
- spolupráca špecializovaných Vysokých škôl pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva a veterinárnej medicíny, ako aj vedeckých, výskumných a šľachtiteľských pracovísk;
 
2. Vodné hospodárstvo
- pozvanie záujemcov zo SR na najvýznamnejšiu medzinárodnú konferenciu “Water for Sustainable Development, 2018-2028” (Dušanbe, 20.-22. júna 2018) s možnosťou prezentácie SR vodného hospodárstva a uskutočnenia SR-TJ fóra, B2B rokovaní;
- dodávky slovenských technológií na úpravu, prepravu a čistenie vody, vrátane biologických čističiek odpadovej vody a čerpadiel;
- možnosť spolupráce expertov, špecializovaných organizácií a inštitútov v oblasti vody v širokom chápaní;
     
3. Energetika
- rozvoj alternatívnych zdrojov energie so zameraním na projektovanie a dodávka malých a stredných hydroelektrární, s možnosťou kombinácie na veternú, ale aj fotovoltaickú energiu,
 
4. Priemysel
- opakovaný záujem pri angažovanosti rezortu TJ na realizácii projektu výstavby závodu na výrobu pneumatík, prioritne pre dopravné mechanizmy a pre poľnohospodárske stroje a dopravné pásy pre banský a ťažobný priemysel; 
- dodávka technologického zariadenia na spracovanie odpadu (PET fľaše a obaly) s výstupom na PHM, alebo el. energiu;
- dodávky priemyselných strojov a zariadení pre modernizáciu priemyslu s orientáciou na TJ a afganský trh prostredníctvom  voľných ekonomických zón TJ; 
- oboznámenie sa s možnosťami SK strany v oblasti IT a nových technológií s perspektívou nadviazania priamej spolupráce;
     
5. Spolupráca organizácií (SOPK, SARIO, AZZS)
- podpora slovenských podnikateľských subjektov v TJ, zvlášť o výrobné aktivity v 4 voľných priemyselných zónach so zameraním na trhy v TJ a okolitých štátoch regiónu strednej Ázie a najmä do Afganistanu;
- nadviazanie spolupráce po línii SOPK, SARIO, prípadne aj AZZS;
- podpora účasti TJ a SK podnikateľských subjektov na výstavných aktivitách, organizácia podnikateľských misií;
- spolupráca v oblasti stavebníctva, výstavby infraštruktúry a rozvoj cestovného ruchu.
 
Podrobnejšie informácie o podpore slovenských spoločností na tadžickom trhu poskytne veľvyslanec SR v Taškente – Ján Bóry, adresa: ul. Kičik Bešjogoč 38, 100070, Taškent, Uzbekistan
 
Tel.: +998 711206852
Fax: +998 711206851
 
 
alebo                 bizinfo@mzv.sk