RSS zoznamy

Back

25. všeobecný veľtrh ZEPS 2018 v Bosne a Hercegovine

25. všeobecný veľtrh ZEPS 2018 v Bosne a Hercegovine

9.7.2018 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Bosna a Hercegovina

Všeobecný veľtrh, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. októbra 2018 v Zenici je miestom na propagáciu spoločností z rôznych odvetví, ako aj kolektívnych výstav krajín, regiónov, obcí a združení.

MZVaEZ SR postupuje informáciu ZÚ Bosny a Hercegoviny v SR so sídlom v Prahe o konaní 25. všeobecného veľtrhu ZEPS 2018 v Bosne a Hercegovine. ZEPS je najväčším veľtrhom v Bosne a Hercegovine a umožňuje vystavovateľom množstvo možností na nadviazanie priamych obchodných kontaktov. Osobitnou črtou veľtrhu sú kolektívne výstavy krajín, regiónov, obcí, združení a pod. Na predchádzajúcich 24 veľtrhoch sa zúčastnilo 11 745 vystavovateľov a navštívilo ich takmer 1,5 milióna ľudí. Na predchádzajúcich veľtrhoch bol pomer domácich a zahraničných vystavovateľov 55%:45%.   
Detailnejšie informácie týkajúce sa veľtrhu je možné získať na nasledovnej webovej stránke: www.zeps.com