RSS zoznamy

Back

Verejná dražba farmaceutickej spoločnosti Jugoremedija a.s.

Verejná dražba farmaceutickej spoločnosti Jugoremedija a.s.

9.7.2018 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Srbsko

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o konkurznom konaní farmaceutickej spoločnosti v úpadku Jugoremedija v Zrenjanine.

Dokumentáciu je možné zakúpiť v hodnote 500 tis. RSD (cca 4 250 €). Ponuky je potrebné predložiť do 6. 8. 2018 do 11,45 h. Otváranie obálok sa uskutoční o 15 min. neskôr v priestoroch závodu v Zrenianine. Odhadovaný majetok je takmer 3,9 mld. RSD (cca 33,1 mil. €). 

Do konania je zahrnuté vybavenie závodu, ubytovacie kapacity, 28 motorových vozidiel, inventár vrátane licencií na 22 liekov pripravených na uvedenie na trh. Hodnota licencie na výrobu a obchodovanie s liekmi sa odhaduje na 16,2 mil. €. 

Bližšie informácie poskytne:
Radovan Savić, správca konkurznej podstaty
Pančevska 66, 
23000 Zrenjanin, Srbsko
Tel: +381 62208102
radovan.savic@gmail.com
jugoremedija@jugoremedija.rs


RSJUREE96848