RSS zoznamy

Back

„Innovation Festival for Balkan Region“ v Tirane

„Innovation Festival for Balkan Region“ v Tirane

8.8.2018 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Albánsko

Zastupiteľský úrad SR v Tirane informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských firiem a organizácií na festivale "Innovation Festival for Balkan Region". 
Táto prvá regionálna iniciatíva iniciovaná Tiranskou obchodnou a priemyselnou komorou v Tirane v spolupráci s Ministerstvom energetiky a infraštruktúry, Protik, AIDA, s Ministerstvom pre Európu a zahraničné veci, Advantage Austria-WKO, Swiss EP, a ďalších prináša po prvýkrát inováciu predstavenia podnikania vo vzťahu k globálnej ekonomike.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 18. - 20. septembra 2018 v Tirane, v Albánsku. Balkánske firmy sa budú prezentovať na 3-dňovej konferencii v oblasti výroby a služieb medzinárodným investorom. Podnikatelia budú mať možnosť sa zúčastniť B2B rokovaní s obchodnými delegáciami z celej EÚ a vybrať si tie najlepšie inovatívne projekty od zahraničných a národných partnerov.


Prezentácie projektov sa uskutočnia z oblastí:
1. Start-ups
2. Cestovný ruch
3. Energetika
4. Telekomunikácie
5. Technológie
6. Finančné inštitúcie – Banky

Bližšie informácie: http://innovationfest.al/apply alebo info@innovationfest.al

Pre vyžiadanie ďalších informácií:
Web: http://innovationfest.al
Fan page: https://www.facebook.com/innovationfesttirana/
Events: https://www.facebook.com/events/2076503856009573/

Tirana Chamber of Commerce and Industry 
Rr: Kavajës, nr.6
Tiranë/Shqipëri
Tel:  + 355 45 800 933
E-mail: info@innovationfest.al