RSS zoznamy

Back

Stretnutie predstaviteľa agentúry SARIO s Benátskou regionálnou agentúrou pre rozvoj a inovácie

Stretnutie predstaviteľa agentúry SARIO s Benátskou regionálnou agentúrou pre rozvoj a inovácie

14.8.2018 | Ekonomické správy | Taliansko

Na podnet Zastupiteľského úradu SR v Ríme sa 9. augusta 2018 uskutočnilo pracovné stretnutie Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) zastúpenej riaditeľom odboru zahraničného obchodu Tiborom Bučekom a Benátskej  regionálnej agentúry pre rozvoj a inovácie so sídlom v Padove, ktorú zastupoval štatutár Enzo Targhetta.

 

Účelom rokovania bola príprava pre podpis Memoranda o spolupráci medzi oboma agentúrami, ktorá nadväzuje na záujem slovenskej podnikateľskej obce o taliansky trh. Zintenzívnili by sa tak možnosti spolupráce a sprostredkovateľských aktivít pre podnikateľov oboch krajín. 

 

Zástupcovia oboch agentúr boli prijatí generálnym tajomníkom magistrátu Padovy Dr. Giovannim Zampierim. Súčasťou programu bola aj návšteva výrobného závodu spoločnosti SAV so sídlom v Trebaseleghe špecializujúcej sa  na hliníkové zliatinové výrobky pre luxusné automobily Ferrari, kde oboch zástupcov agentúr prijal majiteľ spoločnosti Valerio Rossetto.

 

Predstavitelia agentúr sa stretli aj s parlamentným poslancom súčasnej koaličnej vládnej strany Lega Dr. Albertom Stefanim, ktorý vysoko ocenil spoluprácu a vyjadril podporu pre ďalší rozvoj slovensko-talianských vzťahov. Na záver pracovná cesta delegácia navštívila areál Ortoromi Borgorcco so sídlom v Borgorcco, kde zástupcov agentúr prijal majiteľ spoločnosti Rino Bovo.

 

Výsledkom pracovnej cesty bola dohoda o neodkladnom definitívnom uzavretí  Memoranda o spolupráci a jeho podpise ešte v priebehu tohto roka.