RSS zoznamy

Back

XVI. medzinárodné fórum „AQUA UKRAINE – 2018“

XVI. medzinárodné fórum „AQUA UKRAINE – 2018“

9.10.2018 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Ukrajina

Veľvyslanectvo SR na Ukrajine informuje podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 6. - 8. novembra 2018 sa  v meste Kyjev uskutoční   XVI. medzinárodné  forúm „AQUA UKRAINE – 2018“ (očistenie vody, zásobovanie vodou, čistenie odpadových vôd, čerpacie zariadenia, potrubie, automatizované systémy riadenia vodného hospodárstva, systémy kontroly kvality vody, ochrana vodných zdrojov, úprava pitnej vody). Cieľom veľtrhu  je výmena skúseností, rozvoj  medzinárodnej  spolupráce a kooperácie, nájdenie odbytu produkcie. 

Program a informácie o veľtrhu  sú uvedené na webovej stránke výstavy/veľtrhu:  http://www.iec-expo.com.ua/en/aquaen-2018.html