RSS zoznamy

Back

Tender - Modernizácia výrobného a distribučného systému vykurovania v Sofii

Tender - Modernizácia výrobného a distribučného systému vykurovania v Sofii

15.10.2018 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Medzinárodné tendre | Bulharsko

Zastupiteľský úrad SR v Sofii informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských firiem v procese verejného obstarávania v oblasti tepelného hospodárstva a energetiky. Verejné obstarávanie potrvá do 18. januára 2019.
Tender je vypísaný spoločnosťou Toplofikacia Sofia EAD, ktorá je monopolným poskytovateľom tepla v hlavnom meste Sofia. Financie na projekt sú spravované prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a poskytované z grantov Medzinárodného fondu na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky.

Predmetom tendra sú:

 - dodávka nového predizolovaného DH potrubia (42 km)
 - modernizácia turbíny (30-35 MWel and 89 MWth) 
 - výstavba zariadenia na využitie spalín pre kotolnú jednotku.

Podrobné informácie a podmienky účastí na tendri je možné nájsť na internetovej adrese:

https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-180119c.html 

resp. kontaktovaním: 

“Toplofikacia Sofia” EAD
Mrs. Maria Domuzova
PMU Manager
23 Jastrebetz St., 1680 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 903 30 78
Fax: +359 2 859 91 24
E-mail: m.domuzova@toplo.bg