RSS zoznamy

Back

1. Medzinárodné investičné fórum v oblasti turizmu

1. Medzinárodné investičné fórum v oblasti turizmu

7.11.2018 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Uzbekistan

Zastupiteľský úrad SR v Taškente informuje o konaní 1. Investičného fóra v oblasti turizmu, ktoré sa uskutoční v dňoch 19.-21. novembra.2018 v Taškente, Uzbekistan. Investičné fórum v oblasti turizmu bude miestom pre komplexné a aktuálne informácie o rozvoji turizmu ako jednej z priorít rozvoja ekonomiky krajiny, vrátane v oblasti investovať do rozvoja infraštruktúry pre cestovný ruch v UZ – „Charvak free tourism zone“, „Samarkand City“, „Kadimiy Bukhara“  a malé investičné zóny v Surchandyrijskej oblasti a pod. Takisto bude B2B platformou pre nájdenie business partnerov spomedzi domácich a zahraničných účastníkov fóra.
  
Názov: 1st International Investment Forum in Tourism Sphere 2018
Miesto: International Business Center, Taškent, Uzbekistan
 
Zameranie: 
Rozšírenie medzinárodnej spolupráce pri rozvoji turizmu , pritiahnutie PZI a oboznámenie s turistickým potenciálom Uzbekistanu v radoch potencionálnych investorov a turistov. 

Budú vytvorené tri separátne diskusné platformy:

•Investície do hotelového sektoru – úspešné príklady a nové perspektívy
•Investície do zábavného turistického priemyslu a logistiky – tematické a zábavné parky, etno dediny, gondola výťah, turistické zóny, balóny, atď.
•Investície do smart turizmu – uplatnenie inovatívnych smart technológií a interaktívnych systémov do turistického priemyslu

Organizátor: State Committee of the Republic Uzbekistan for Tourism Development 

Odkaz k podujatiu: 
E-mail: investforum@uzbektourism.uz
www.investforum.uzbektourism.uz