RSS zoznamy

Back

8. Medzinárodné dni energetiky a investícií

8. Medzinárodné dni energetiky a investícií

18.1.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Srbsko
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú verejnosť o 8. Medzinárodných dňoch energetiky a investícií, ktoré sa konajú 27. -28. februára 2019 v priestoroch Novosadského výstaviska (Novosadski sajam).
 
Cieľom podujatia je:
Podpora obchodných kontaktov  a spolupráce medzi aktérmi v oblasti energetiky a regionálneho rozvoja vo Vojvodine; 
umožnenie potenciálnym investorom oboznámiť sa 
s investičnými projektmi a tak stimulovať väčšie investície;
prezentácia vyspelých technológií a foriem financovania energetických projektov;
prispieť k aktivácii obnoviteľných zdrojov energie a k ekologickej konštrukcii zariadení v Srbsku.
 
Medzi hlavné tematické oblasti patrí: vodné hospodárstvo, zelená energia, verejné a súkromné partnerstvá a ESCO model, trvalo udržateľná a zelená výstavba, energetická efektívnosť, klimatické zmeny.
 
Očakáva vás séria prezentácií a workshopov, ako aj sprievodný výstavný segment.
 
Bližšie informácie:
 
SRB-21000 Novi Sad
Hajduk Veljkova 11
tel: +381 21 483 01 21
mobtel: +381 63 525 355
            www.sajam.net