RSS zoznamy

Back

Ukrajina – OECD

Ukrajina – OECD

18.2.2019 | Ekonomické správy | Ukrajina
Dňa 15.februára 2019 sa v Kyjeve uskutočnilo zasadnutie Rady spolupráce UA - OECD, platformy realizujúcej Akčný plán spolupráce zahájenej podpísom MoU. Zasadnutie, ktoré viedli PPV UA S.Kubiv a zástupca GT OECD, L.Schuknecht, pokrylo rámec spolupráce vo viacerých sektorových oblastiach: energetika, decentralizácia, daňová politika, boj s korupciou, vzdelávanie, reforma štátnych podnikov, rozvoj SMEs, obstarávanie a i.  Na zasadnutí vystúpila veľvyslankyňa SR pri OECD, vedúca skupiny Priateľov UA pri OECD  I. Brocková, ktorá pozitívne ocenila reformný proces  na UA.  Minister vlády UA  O. Saienko počas prezentácie správy "OECD hodnotenie reformy štátnych podnikov v sektore uhľovodíkov na Ukrajine" (14.2.): "Ukrajina sa musí stať členom OECD. Nie  je to ľahká výzva, ale bude to impulz pre rozvoj rovnocenného partnerstva s UA i pre  ďalšie krajiny OECD“.
Pozn: SR sa v spolupráci OECD/UA angažuje expertnou a finančnou pomocou, VSM SR pri OECD založila na pôde OECD Skupinu priateľov UA ako platformy pravidelného dialógu o dianí na UA.