RSS zoznamy

Back

Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou

Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou

7.3.2019 | Ekonomické správy

Bratislavská regionálna komora SOPK  a MZVEZ  si Vás dovoľujú  pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Ukrajinou, ktorý sa uskutoční 21. marca  2019 v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Vaše  vopred zadané otázky k danej problematike  Vám počas individuálnej  konzultácie v trvaní cca 30 minút zodpovie  ekonomická diplomatka  Veľvyslanectva SR v Kyjeve pani Soňa Krajčová.  Pozvánka a záväzná prihláška sú na web stránke  www.basopk.sk