RSS zoznamy

Back

Stretnutie s novinármi k predsedníctvu SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži

Stretnutie s novinármi k predsedníctvu SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži

14.5.2019 | Ekonomické správy

V súvislosti s vrcholiacimi prípravami predsedníctva SR v Rade OECD na ministerskej úrovni, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 23. 5. 2019 v Paríži sa dňa 13.5.2019 na pôde MZVEZ SR uskutočnilo stretnutie s novinármi, ktoré viedol generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce D. Matulay. Cieľom stretnutia bolo bližšie predstaviť priebeh ministerského zasadnutia Rady OECD, význam predsedníctva SR v Rade OECD, naše najdôležitejšie úlohy aj najväčšie výzvy. 
S témou Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy sa SR snaží nielen reflektovať na aktuálne najvýraznejší nastupujúci trend digitalizácie a jeho dopady na globálnu spoločnosť, ale v spolupráci s najvyspelejšími ekonomikami sveta, ktoré sú členmi OECD, priniesť súbor odporúčaní v otázkach ako je zdaňovanie digitálnej ekonomiky, zručnosti v digitálnom veku, digitálna bezpečnosť, udržateľný rozvoj alebo obchod v ére digitálnej transformácie. 

novinar novinar