RSS zoznamy

Back

Medzinárodná výstava Metal Madrid

Medzinárodná výstava Metal Madrid

27.8.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko
Veľvyslanectvo SR v Madride informuje podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodnej výstavy Metal Madrid 2019, venovanej priemyslu a priemyselným inováciám, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. – 28. novembra 2019 v Madride.  
Metal Madrid patrí medzi popredné podujatia z oblasti priemyselných inovácií za účasti viac ako 500 vystavovateľov. Je určené pre dodávateľské firmy a profesionálov z odvetví metalurgie, zvárania, strojárstva, úpravy povrchov a dodávateľov komponentov pre automobilový a letecký priemysel. V tomto roku je výstava rozšírená o ďalšie štyri oblasti: 
Robomática – novinky z oblasti robotiky a automatizácie;
Connecting Manufacturing – predstaví možnosti automatizácie procesov plánovania, dizajnu, testovania, výroby a logistiky za súčasného znižovania nákladov;      
Composites Spain – za účasti hlavných španielskych výrobcov kompozitných materiálov z viacerých odvetví; 
Additive Manufacturing – zamerané na nové výrobné techniky využívajúce 3D tlačiarne.       
 
Podmienky účasti ako aj zoznam vystavovateľov je k dispozícii na web stránke: