RSS zoznamy

Back

Cesta podnikateľov z Alberty do Rakúska a ČR – príležitosť pre slovenské inovačné a technologické spoločnosti

Cesta podnikateľov z Alberty do Rakúska a ČR – príležitosť pre slovenské inovačné a technologické spoločnosti

29.10.2019 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Kanada

Zastupiteľský úrad SR v Ottawe informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie slovenských firiem a organizácií na kooperačnej misii malých a stredných podnikateľov z kanadskej Alberty v Prahe (2.12.2019) a Viedni (4.12.2019). Organizátorom je Nemecko-kanadské centrum pre inovácie a výskum (GCCIR). Bližšie informácie ku GCCIR a jeho aktivitách sú na stránke: http://www.gccir.ca/front/.
 
Nemecko-kanadské centrum pre inovácie a výskum pravidelne organizuje kooperačné misie malých a stredných podnikateľov z Alberty do Európy s cieľom nájdenia potencionálnych partnerov.

V roku 2019 sú to misie do Španielska, Belgicka, Nemecka, ale aj do Českej republiky (partnerom je Czechinvest) a Rakúska (partnerom je Brimatech), ktoré predstavujú zaujímavú príležitosť aj pre slovenských inovačných a R&D partnerov. Slovenskí záujemcovia sa môžu zúčastniť na stretnutiach v Prahe a vo Viedni prostredníctvom registrácie:  

Sympózium v Prahe (2.12.2019):

Link na registráciu: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetIiaRcBQpQqWF4RsydXVa42c2Ii4I44gjAr2DBUzEW3XYZg/viewform
Sympózium vo Viedni (4.12.2019):
Link na registráciu: https://www.brimatech.de/events/alberta-meets-austria-2019/   
 Informácia o zúčastnených spoločnostiach v Českej republike a v Rakúsku je na nasledovnej webovej stránke sympózia v Prahe:
http://www.czech-research.com/alberta-europe-matchmaking-symposium-for-rd-collaborations-in-prague-2019/
V prípade otázok môžete kontaktovať ekonomického diplomata ZÚ Ottawa: marian.adam@mzv.sk