RSS zoznamy

Back

Prezentácia slovenského vesmírneho priemyslu v Luxemburgu

Prezentácia slovenského vesmírneho priemyslu v Luxemburgu

4.11.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko

Mimoriadne dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie slovenskej ekonomiky a úspešné príbehy slovenských podnikateľov v tejto oblasti (SK CUBE) riaditeľovi Luxemburskej obchodnej komory (LSA) Marcovi Serresovi predstavil ekonomický diplomat Veľvyslanectva SR v Bruseli Andrej Michalec. 
Luxembursko patrí od 80. rokov 20. storočia k európskej a svetovej špičke v oblasti komerčného využitia satelitov a ich riadenia (firma SES). V rámci diverzifikácie v tejto oblasti sa čoraz viac orientuje na oblasť ťažby vo vesmíre. 
Vesmírny priemysel má v Luxembursku mimoriadne silnú podporu vlády, ktorá iniciovala aj vytvorenie národnej vesmírnej agentúry. Tá prednedávnom oslávila prvé výročie svojho vzniku. Jej činnosť nie je zameraná na výskum a jeho podporu formou grantov, ako je tomu v prípade iných národných agentúr, či európskej ESA. Funguje na báze podpory presadzovania luxemburských komerčných subjektov na európskom a svetovom trhu. 
Marc Serres informoval o organizácii, poslaní a hlavných aktivitách LSA. Bilancoval rok jej pôsobenia a načrtol priority agentúry na ďalšie obdobie. Okrem lepšej koordinácie aktivít na národnej úrovni medzi ne nesporne patrí aj väčší dôraz na internacionalizáciu. V tejto súvislosti je LSA otvorená spolupráci so slovenskými subjektmi, uviedol.
Andrej Michalec a Marc Serres tiež prerokovali možnosti konkrétnej spolupráce oboch inštitúcií a prípadných spoločných podujatí. 
Viac informácií o LSA nájdete na jednotnom vládnom portáli https://space-agency.public.lu/en.html