RSS zoznamy

Back

PODNIKATEĽSKÁ MISIA V GDANSKU A V PRÍSTAVE GDYNIA

PODNIKATEĽSKÁ MISIA V GDANSKU A V PRÍSTAVE GDYNIA

4.11.2019 | Ekonomické správy | Obchodné a podnikateľské misie | Poľsko

Podnikateľská misia v pobaltských mestách Gdansk a Gdynia, ktorá sa konala v dňoch 28.-29. októbra 2019, zaznamenala pozitívny ohlas tak zo strany účastníkov ako aj organizátorov. Slovenské veľvyslanectvo vo Varšave v spolupráci s agentúrou SARIO a s poľskou Národnou komorou pre námorné hospodárstvo KIGM zorganizovalo Slovensko-poľské obchodné fórum v sídle prístavu Gdynia. Misia bola zameraná na rozvoj možností spolupráce dopravných a logistických spoločností s cieľom posilnenia existujúcich a nadviazanie nových obchodných kontaktov so spoločnosťami pôsobiacimi v poľských prístavoch. 
Fórum poskytlo účastníkom komplexnú prezentáciu prístavu Gdynia, jeho aktuálneho stavu i plánovaného rozvoja a investícií, ako aj diskusný panel odborníkov, ktorý bol rozdelený do štyroch blokov: politika, geografia, sociálne veci a ekonomika. V rámci spomínaných blokov boli spomenuté a prediskutované otázky ako Brexit, dopravné trasy do Škandinávie, nedostatok vodičov v medzinárodnej doprave, trendy a problémy v námornej a pozemnej doprave. V diskusii boli tiež prerokované témy týkajúce sa možností transferu nákladov - tovarov z a na Slovensko cez prístav Gdynia a predstavili sa lodné spoločnosti pôsobiace v prístavoch Pobaltia. Na záver návštevy mali účastníci možnosť prehliadky terminálov prístavu s podrobným sprievodným výkladom.