RSS zoznamy

Back

Slovenskí exportéri majú záujem vyvážať do rozvojových krajín so zvýhodneným financovaním či poistením.

Slovenskí exportéri majú záujem vyvážať do rozvojových krajín so zvýhodneným financovaním či poistením.

4.11.2019 | Ekonomické správy

V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí sa dnes (4. novembra 2019)  uskutočnil prvý zo série seminárov o možnostiach čerpania zvýhodnených vývozných úverov. Od 1. októbra 2019 vie EXIMBANKA SR slovenským podnikateľom poskytnúť financovanie alebo poistenie financovania do vybraných rozvojových krajín za zvýhodnených podmienok. Seminár pre viac ako šesťdesiat účastníkov zorganizovala EXIMBANKA SR v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom financií SR.


Zvýhodnené vývozné úvery sú jedným z nástrojov slovenskej rozvojovej spolupráce. „Pre Vás, podnikateľov, sa týmto otvára možnosť prieniku na nové trhy, a to udržateľným spôsobom“, uviedol v uvítacom príhovore generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVEZ SR Dušan Matulay. „Dohodnite si s nami osobné stretnutie. Radi Vám pomôžeme s preverením všetkých parametrov Vášho projektu tak, aby bol oprávnený na štátnu podporu. Pomôžeme Vám tiež bezpečne preniknúť na rozvojové teritóriá, na ktoré nie je možné vstúpiť bez zvýhodnenia a vďaka Vášmu projektu tak pomôžeme rásť komunitám v týchto krajinách,” uviedla Monika Kohútová, generálna riaditeľka EXIMBANKY SR.


Zástupcovia EXIMBANKY SR informovali o podmienkach a praktických náležitostiach žiadostí o zvýhodnené vývozné úvery. Allan Bussard, ktorý je dlhoročný partnerom SlovakAid, zároveň odprezentoval svoje skúsenosti s rozvojovými projektami. Ako uviedol, jeho víziou je „vytvárať príležitosti pre znevýhodnených. Okrem humanitárnych aktivít sa preto snažíme aj o podporu podnikateľských aktivít, ktoré prispievajú ekonomickému rozvoju celých komunít. Preto sme v roku 2010 v kenskom hlavnom meste Nairobi založili spoločnosť, ktorá je celosvetovo prvým spracovateľom makadamových a kešu orechov, získala certifikáciu Fair Trade Bio certifikácie a tým priniesla farmárom stabilné príjmy a dlhodobé zmluvy”.

Ďalšie semináre sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich týždňov. 27. novembra sa uskutoční seminár v Banskobystrickom kraji a v januári 2020 v Košiciach.