RSS zoznamy

Back

Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia predĺžené do 10. novembra 2019

Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia predĺžené do 10. novembra 2019

5.11.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Prihlasovanie na otváraciu konferenciu programu Miestny rozvoj a inklúzia v rámci grantov EHP a Nórska bolo predĺžené do 10. novembra 2019. Kapacitné možnosti otváracej konferencie sú limitované. Správca programu – Úrad vlády SR si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu v prípade, že sa za jednu organizáciu zaregistruje viac ako 2 osoby.

 

Pre registrácie uskutočnené po 5. novembri 2019 nebude zasielané potvrdenie zo strany Správcu programu. V prípade, že správca programu nebude mať kapacity, aby registráciu akceptoval, takýto registrovaný účastník bude informovaný bezodkladne.

 

 

Cieľom programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť. Program pozostáva z 3 komponentov:

1. miestny rozvoj a zníženie chudoby,

2. inklúzia Rómov a ich posilnenie a 

3. deti a mládež v ohrození,

prostredníctvom ktorých prispeje k posilneniu sociálneho a hospodárskeho rozvoja najmenej rozvinutých okresov a k zlepšeniu sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie.

 

 

Otváracia konferencia sa uskutoční:

13. novembra 2019, 10:00 hod.

Hotel Bôrik, Bratislava

 

Registráciu je potrebné vykonať prostredníctvom linku https://forms.gle/cHQf5L2BEt4UaAAz9 najneskôr do 10. novembra 2019.

 

Bližšie informácie taktiež na:

 

https://www.eeagrants.sk/novinky/prihlasovanie-na-otvaraciu-konferenciu-programu-miestny-rozvoj-a-inkluzia-predlzene-do-10.11.2019/

 

https://www.facebook.com/116525705145104/posts/1664229083708084/?sfnsn=mo