RSS zoznamy

Back

Prezentácia možností cestovného ruchu SR pre kuvajtských novinárov, cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie a miestnych podnikateľov s dôrazom na prezentáciu slovenského kúpeľníctva.

Prezentácia možností cestovného ruchu SR pre kuvajtských novinárov, cestovné kancelárie, kultúrne inštitúcie a miestnych podnikateľov s dôrazom na prezentáciu slovenského kúpeľníctva.

7.11.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Kuvajt

Primárnym cieľom prezentácie bolo zvýšenie povedomia o Slovensku ako o turistickej, gastronomickej a kultúrnej destinácii v Európe. Sekundárnym cieľom je zvýšenie príjmov z aktívneho cestovného ruchu, ako aj zvýšenie a skvalitnenie slovenského kultúrneho exportu. Podpora aktívneho cestovného ruchu je jednou z priorít Zamerania ekonomickej diplomacie v oblasti  bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do roku 2020. Cieľom prezentácie možností cestovného ruchu SR zo strany ZÚ cielenej na cestovné kancelárie, novinárov  a blogerov z odvetvia cestovného ruchu je udržanie počtu a navýšenie kuvajtských turistov v SR. Za týmto účelom ZÚ SR nadviazal spoluprácu s miestnou cestovnou kanceláriou Al-Sawan Company, ktorá už od roku 1993 zabezpečuje kompletné služby pre návštevníkov a turistov hlavne v oblasti kúpeľných zariadení na Slovensku. Bohaté skúsenosti v uvedenej oblasti, bolo možné využiť pri prezentácií a konkrétnom informovaní nových klientov a záujemcov o návštevu SR. Podujatia sa zúčastnili aj dve firmy zo Slovenska a to kúpele Piešťany a predstavitelia letiska Bratislava. Hlavnou cieľovou skupinou projektu boli jednotliví novinári, zástupcovia cestovných kancelárií, ale aj kultúrne inštitúcie v Kuvajte.

Hlavným zámerom predstavenia Slovenska cestovným agentúram bolo predstavenie ponuky cestovného ruchu, nadviazanie spolupráce a následné vytváranie zmluvných vzťahov so slovenskými organizáciami cestovného ruchu, jednotlivými mestami, krajmi, ale aj regiónmi. Podujatie súčasne pomohlo nadviazať ZÚ priame kontakty na  zástupcov tlače a médií, ako aj ďalších miestnych cestovných agentúr. Prezentácia bola spojená s video prezentáciou, ako aj  záverečnou recepciou.

Podujatie bolo spojené, na základe dohody s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, s „Road Show V4 – Middle East Road Show 2019“ – Jeddah, Kuwait, Abu Dhabí, Dubai, k prezentácii potenciálu krajín V4 v oblasti cestovného ruchu a kúpeľníctva za účasti predstaviteľov MDaV SR, štátnych organizácií, cestovných kancelárií a veľvyslanectiev V4.

Prezentácia bola pokrytá štátnou televíziou KW2, tlačovými i elektronickými médiami píšucimi v anglickom ako aj arabskom jazyku. Médiám boli poskytnuté rozhovory predstaviteľmi MDaV SR a veľvyslancami krajín V4.