RSS zoznamy

Back

Exportný dom na výstave Gastro-Kulinária

Exportný dom na výstave Gastro-Kulinária

8.11.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy

Generálny riaditeľ sekcie hospodárskej spolupráce MZVEZ SR Dušan Matulay dňa 7.11.2019 vystúpil na gastronomickom veľtrhu Gastra a Kulinária v Nitre  s prezentáciou MZVEZ SR ako významného podporovateľa  exportných aktivít slovenských podnikateľov a výrobcov potravinárskych produktov pri ich prieniku na zahraničné trhy, ako aj pri vyhľadávaní zahraničných partnerov. Tieto aktivity ocenila aj ministerka poľnohospodárstva Gabriela Matečná, prítomní predstavitelia parlamentu, ako aj samotní podnikatelia.

Odbor podnikateľského prostredia  SHSP inicioval projekt vytvorenia samostatného stánku pod názvom Exportný dom, ktorý je financovaný výhradne z prostriedkov MZVEZ SR. Ako partneri bez finančnej účasti boli prizvaní aj predstavitelia Eximbanky, SARIO, SBA a Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorí tak majú možnosť prezentovať svoje aktivity v rámci podpory slovenských firiem v oblasti potravinárskeho priemyslu.

Existencia Exportného domu vyvolala živý záujem tak v odborných kruhoch, ako aj medzi laickou verejnosťou o čom svedčí veľký záujem návštevníkov výstavy, ktorá prebieha v dňoch 6.11.-9.11. 2019 na výstavisku Agrokomplex