RSS zoznamy

Back

Projekty medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce - výzva schémy malých grantov pre základné a stredné školy.

Projekty medzinárodnej a bilaterálnej spolupráce - výzva schémy malých grantov pre základné a stredné školy.

2.1.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

V rámci Programu SK-Klíma financovaného z grantov EHP a Nórska  bola 31.12.2019 vyhlásená výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt určená pre základné a stredné školy (kód ACC03). Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej i praktickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch. Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 20-tisíc až 50-tisíc eur. Oprávnení žiadatelia majú možnosť spolupracovať pri príprave a realizácii projektov s nórskymi školami, príp. inými subjektami z Nórska ako prispievateľskej krajiny, a tým podporiť rozvoj vzájomnej bilaterálnej  a medzinárodnej spolupráce. Znenie výzvy a bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MŽP SR ako správcu programu SK-Klíma: https://www.minzp.sk/fondy/eea/aktuality/
Uzávierka výzvy je 28. februára 2020