RSS zoznamy

Back

22. ročník Zhejiang Int. Investment and Trade Symposium a online China Int. Consumer goods Fair & China-CEEC products fair.

22. ročník Zhejiang Int. Investment and Trade Symposium a online China Int. Consumer goods Fair & China-CEEC products fair.

17.6.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Spolupráca s Čínou | Čína

V dňoch 9. – 10. júna 2020 sa v mestách Ningbo a Yuyao (provincia Zhejiang) uskutočnil 22. ročník Zhejiang Int. Investment and Trade Symposium a online China Int. Consumer goods Fair & China-CEEC products fair. Na podujatí sa už niekoľko rokov zúčastňuje aj SK, v roku 2019 ako partnerská krajina s vlastným národným stánkom a s účasťou vládnej delegácie vedenej PPVII SR. Tento rok z dôvodu COVID19 sa výstava preorientovala na tzv. online výstavu, v rámci ktorej sa zúčastnili aj slovenské firmy. Slovensko dostalo príležitosť sa prezentovať v hlavnom programe sympózia ako aj v bilaterálnych rozhovoroch s CN predstaviteľmi. V rámci návštevy provincie organizátori umožnili návštevu priemyselného parku v Yuyao u firiem TusCity Group a Link & Co Autoparts. Počas návštevy mesta bol zorganizovaný slávnostný podpis kontraktov so zahraničnými firmami v objeme ca. 900 mil. EUR.
Podujatie 22. Zhejiang Int. Investment and Trade Symposium a na online China Int. Consumer goods Fair & China-CEEC products fair je v podstate prvým dôležitejším podujatím, ktoré sa konalo po uvoľnení opatrení proti COVID19. Na podujatí sa diverzifikovali krajiny, ktoré aktívne pôsobia vo formáte 17+1 a ktoré získavajú pre seba nemalé investície z CN. K týmto krajinám patrili: HU, RS, BA a SI. Podpísané kontrakty na podujatí dávajú možnosť rozširovať obchodné vzťahy v rámci 17+1, majú tzv. politickú podporu. CN strana očakáva zvýšenú aktivitu v oblasti spolupráce vo VaV, uvítala by presun pracovísk z EU do CN, pričom týmto pracoviskám by poskytla vhodné stimuly. V prípade záujmu SK firiem/startupov GK SR v Šanghaji môže poskytnúť bližšie informácie.
Obrovské SK importy ochranných pomôcok sa podstatným spôsobom zredukovali, import osobných automobil zo SK sa zmrazil a pre SK zostávajú len produkty firiem MSP, startupov a pod.. Prezentovanie SK na veľtrhoch v CN (SIAL Šanghaj, IMPORT EXPO Šanghaj) bude žiaduce a bude znamenať pozitívny signál v oblasti rozvoja vzájomného obchodu. Pre obidve podujatia bude potrebná podpora SK, bez ktorej sa firmy z hľadiska nákladov nebudú môcť zúčastniť.