RSS zoznamy

Back

Medzinárodná verejná súťaž na dostavbu muničného skladu Kladeruby

Medzinárodná verejná súťaž na dostavbu muničného skladu Kladeruby

12.5.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Česko

Zastupiteľský úrad SR v Prahe informuje podnikateľskú verejnosť o úmysle Ministerstva obrany ČR vyzvať k zaslaniu ponúk ku medzinárodnej verejnej súťaži podľa predpisov NATO na dostavbu muničného skladu Kladeruby v Českej republike.

Ministerstvo obrany ČR oznamuje svoj úmysel v nadväznosti na Program bezpečnostných investícií NATO vyzvať k zaslaniu ponúk ku medzinárodnej verejnej súťaži na dostavbu muničného skladu Kladeruby v Českej republike. „Deklarácia spôsobilosti“ uchádzačov, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa medzinárodnej verejnej súťaže, v prípade jej konania, musí byť doručená cestou Stálej delegácie ČR pri NATO v Bruseli na adresu: Ministerstvo obrany ČR, Sekcia vyzbrojovania a akvizícií, oddelenie NSIP, Námestie Svobody 471/4, 160 01 Praha, Česká republika najneskôr do 29. 5. 2020.

Podrobné informácie o medzinárodnej verejnej súťaži sú v prílohe.