RSS zoznamy

Back

Medzinárodný kongres digitálnej transformácie DES 2020

Medzinárodný kongres digitálnej transformácie DES 2020

28.2.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Španielsko

Veľvyslanectvo SR v Madride informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného kongresu digitálnej transformácie, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 21.    mája 2020 v Madride. 
Podujatie je určené profesionálom – manažérom, informatikom, vedúcim pracovníkom oddelení marketingu a ľudských zdrojov na oboznámenie sa so špičkovými technológiami, inováciami a IT riešeniami potrebnými na úspešnú digitálnu transformáciu firiem. Súčasne je určené aj technologickým firmám na prezentáciu ich inovácií.  
Kongres slúži ako jedinečná platforma na spoznanie, odskúšanie, porovnanie a nákup najpokročilejších technológií z viacerých odvetví: bankovníctvo a poisťovníctvo, mestá a verejný sektor, energie a verejné služby, zdravotníctvo, telekomunikácie, mestská mobilita, maloobchod a priemysel 4.0 všeobecne. Podujatia sa zúčastní približne 300 najvýznamnejších technologických firiem sveta.  

Podrobnejšie informácie o kongrese sú dostupné na web stránke: www.des-madrid.com