RSS zoznamy

Back

Ocenená práca slovenskej diplomacie

Ocenená práca slovenskej diplomacie

12.2.2020 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Srbsko

Konferencia „Digitálna spolupráca: Transformujúca sa srbská vláda“ bola zameraná na zdieľanie skúseností a preskúmanie príležitostí  čo najlepšieho využitia výhod priemyselnej revolúcie. PV SR A. Brnabič venovala osobitné ocenenie partnerom, ktorí podporovali v  roku 2019 investície, projekty a rozvoj digitalizácie srbského hospodárstva. Cenu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Belehrade odovzdal riaditeľ Kancelárie pre informačné technológie a elektronickú správu verejnú Mihailo Jovanović. Medzi veľkými donormi ako je UK, UNDP, GIZ, WB, ZU Korea, EBRD, ktorí prispeli k digitalizácii Srbska bolo aj Slovensko. Ocenenie za ZÚ v Belehrade prevzala Helena Zengő, ekonomická diplomatka, ktorá uviedla, že v oblasti digitalizácie verejnej správy má Veľvyslanectvo SR v Belehrade záujem aj naďalej aktívne presadzovať zapojenie slovenských podnikateľských subjektov, ktoré pri riešení digitalizácie v Srbsku majú čo ponúknuť.  
Na podujatí sa zúčastnili Vincenzo Aquaro ved. sektora digitalizácie (DESA) OSN, PV SRB A. Brnabič, B. Ružić, minister štátnej správy a miestnej samosprávy, ministri rezortov poľnohospodárstva, energetiky a guvernérka NBS.