RSS zoznamy

Back

Partnerstvo a spolupráca ústrednými témami Bielorusko-slovenského ekonomického fóra

Partnerstvo a spolupráca ústrednými témami Bielorusko-slovenského ekonomického fóra

20.9.2019 | Ekonomické správy | Bielorusko

Za účasti predstaviteľov viac ako 20 slovenských a takmer 80 bieloruských spoločností zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku 18. septembra 2019 Bielorusko-slovenské ekonomické fórum. Podujatie slávnostne otvoril mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bieloruskej republike J. Migaš,  štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky L. Parízek a z bieloruskej strany námestník ministra priemyslu S. Guňko. Počas formálnych vystúpení, ako aj neformálnych rozhovorov sa pozornosť venovala najmä téme budovania partnerstva medzi podnikateľskými subjektmi a rozvoju vzájomných obchodných vzťahov. 
Vysoký záujem bieloruskej podnikateľskej verejnosti o účasť na fóre vytvoril predpoklady pre zaujímavé a najmä produktívne B2B rozhovory. Na podujatí spolupracovala Bieloruská obchodno-priemyselná komora, ako aj Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, ktorá sa podujatia zúčastnila spolu so slovenskou podnikateľskou misiou. Finančne bolo podujatie podporené z Projektovej schémy ekonomickej diplomacie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, pričom uskutočnenie podnikateľského fóra bolo konkrétnym nástrojom ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na podporu slovenských podnikateľských subjektov v Bielorusku.