RSS zoznamy

Back

Projekt spoplatnenia cesty v Uzbekistane

Projekt spoplatnenia cesty v Uzbekistane

28.5.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Uzbekistan

Uzbekistan pripravuje výberové konanie na projekt spoplatnenej (prvej v histórii krajiny) cesty Taškent – Andijan (terajšia vzdialenosť je cca 275 km), vrátane alternatívnej výstavby tunela cez horský priesmyk Kamčik (2267m n.m.). Tento projekt priamo nadväzuje na plánovanú rekonštrukciu 80 tis. km vnútroštátnych ciest v Uzbekistane a je súčasťou plánu na zabezpečenie trvalo udržateľného fungovania a konzistentného rozvoja dopravnej infraštruktúry. Bližšie informácie na ZÚ Taškent.