RSS zoznamy

Back

Raňajky na tému BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

Raňajky na tému BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH

14.10.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje
Bratislavská regionálna komora SOPK a OTP Banka Slovensko, a.s. Vás pozývajú na  biznis raňajky na tému BANKOVÉ ZÁRUKY V OBCHODNÝCH A INÝCH ZMLUVNÝCH VZŤAHOCH obsah, právna a medzinárodná zvyková úprava, teritoriálne odlišnosti, ktoré sa uskutočnia 24. október 2019, 9.00 – 11.00 hod. v budove Bratislavskej regionálnej komory SOPK, BC Kerametal, Bratislava
 
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
(prihlasovací kód akcie: 191024) 
Odborný garant:  Mgr.Daniela Grznárik, e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk, tel.č. 02/48291297